#ទីភ្នាក់ងារ​ឱសថ​អឺរ៉ុប​

Articles by Tag ទីភ្នាក់ងារ​ឱសថ​អឺរ៉ុប​

ក្រុមហ៊ុនបារាំង Sanofi ទិញយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រអាមេរិក Translate Bio ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ក្រុមហ៊ុនឱសថបារាំង សាណូហ្វី (Sanofi) បានឲ្យដឹងថា ខ្លួនបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៣ពាន់២រយលានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីទិញយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្ររបស់អាមេរិក ឈ្មោះថា ទ្រេនស្លេត បាយអូ (Translate Bio) ក្នុងគោលដៅពង្រឹងនឹងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ ប្រភេទ mRNA។