#ទីក្រុង​ឆ្លាត​វៃ​

Articles by Tag ទីក្រុង​ឆ្លាត​វៃ​

ថ្នាក់ដឹកនាំរំពឹងថា គម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃនឹងជួយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ខេត្តសៀមរាបកាន់តែច្រើន

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានអះអាងថា ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិអន្តរជាតិជប៉ុន(JICA)នឹងជួយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ដើម្បីរៀបចំក្រុងសៀមរាបឲ្យក្លាយជាទីក្រុងវៃឆ្លាតមួយរបស់កម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលខេត្តរូមជាមួយ JICA បានរៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការក្នុងការរៀបចំទីក្រុងវៃឆ្លាតក្នុងក្រុងសៀមរាបរួចហើយ ក្រោយសិក្សាអស់រយៈពេលជាង១ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។