#ទីក្រុង​ហុងកុង​កំពុង​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង

Articles by Tag ទីក្រុង​ហុងកុង​កំពុង​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង

ក្រុមហ៊ុនអ៊ឺរ៉ុបគ្រោងនឹងដកខ្លួនចេញពីហុងកុង ដោយសារគោលនយោបាយកូវីដ១៩តឹងរ៉ឹង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃក្រុមហ៊ុនអ៊ឺរ៉ុប ដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង កំពុងស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចាកចេញពីទីក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមួយនេះ ដោយសារតែពួកគេប្រឈមនឹងការតម្រូវឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹង ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលកូវីដ១៩។ នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតកូវីត ១៩ របស់សហភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅហុងកុង។