#ទីក្រុងរណបហ្រ្គេនភ្នំពេញ

Articles by Tag ទីក្រុងរណបហ្រ្គេនភ្នំពេញ

ពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងរណបហ្គ្រេនភ្នំពេញ ជួបជុំគ្នាតវ៉ាគម្រោងលុបស្រះទឹកក្នុងទីក្រុងរណបដោយក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង

ដោយ​ ហំ ផានិត
តំណាងសហគមន៍ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងរណបហ្គ្រេនភ្នំពេញ ដែលជាអ្នកតវ៉ាជំទាស់ចំពោះគម្រោងលុបបឹង(ស្រះទឹក)ក្នុងសហគមន៍ ដោយក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង លែន នោះ បានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលជំហរដដែលរបស់ពួកគេ ថា ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះគម្រោងលុបបឹងនេះ។