#ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី បោះមួយជំហានទៀតចូលក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការបង្កើតធនាគារពាណិជ្ជធំមួយ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ដែលគេស្គាល់ថា ជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់កំពូលមួយរូបនៅកម្ពុជា បានបោះជើងមួយជំហានកាន់តែវែងឆ្ងាយចូលទៅក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតធនាគារពាណិជ្ជធំមួយ គឺធនាគារ Bridge។