#ទិន្នន័យ

Articles by Tag ទិន្នន័យ

ចិន-អាមេរិកផ្ញើសារនយោបាយវិជ្ជមានដាក់គ្នាជាសញ្ញាល្អស្ដារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញ

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក បានឈានមួយជំហានថ្មីទៀតទៅរកភាពវិជ្ជមានឡើង ពិសេសក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នា។ វិជ្ជមានគឺដោយសារតែ ភាគីចិនបានផ្ញើរសារនយោបាយទន់ភ្លន់ ក្នុងអត្ថន័យ ចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរ រួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងនយោបាយ ដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គ ពិសេសវិបត្តិជាច្រើនដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនជាភាសាអង់គ្លេស Global Times។