#ទិតហុងយឺ

Articles by Tag ទិតហុងយឺ

សហគ្រិនរូបនេះ ចែករំលែកគន្លឹះជោគជ័យក្នុងវិស័យទន្តសាស្រ្ត តើមានអ្វីខ្លះ?

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
ទន្តបណ្ឌិត ទិត ហុងយឺ គឺជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ដែលបានចាប់ផ្តើមពីគ្លីនិកធ្មេញតូចមួយនៅឆ្នាំ១៩៩៦ ហើយបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ រហូតក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្តធំមួយ ដែលបានពង្រីកសាខាចំនួន៤នៅភ្នំពេញ និងមានបុគ្គលិកនិងគ្រូពេទ្យជិត២០០នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ តើអ្វីនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនេះ?