#ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី

Articles by Tag ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី

កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ឯកភាពសម្រួលការតភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតាមបាតសមុទ្រ និងពង្រីកការហោះហើរ ត្រង់ជាមួយគ្នា

ដោយ​ ខន ណារី
កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី បានឯកភាពគ្នាក្នុងការសម្រួលការតភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតាមបាតសមុទ្រ និងពង្រីកការហោះហើរត្រង់ជាមួយគ្នា ក្នុងគោលបំណងរឹតចំណងមិត្តភាព បង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នា។