#គម្រោងទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វា

Articles by Tag គម្រោងទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វា

ទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វារសម្រេចការអភិវឌ្ឍបានជាង៨០%ហើយ ទោះបីមានការរំខានពីកូវីដ-១៩

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន OCIC បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពជុំវិញការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាថា មកទល់ពេលនេះការសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្ម អគារលំនៅឋាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតំបន់នោះជារួម សម្រេចបានជាង៨០%ហើយ ខណៈបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងបន្តសាងសង់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត។ ថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះអះអាងថា វិបត្តិកូវីដ-១៩ កាលពីឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅបានបង្កការរំខានមួយចំនួនដែរដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះ ប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនោះទេ។