#ហានិភ័យសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំង

Articles by Tag ហានិភ័យសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំង

ប្រទេសផលិតស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រហែល៧០% នឹងប្រឈមមុខហានិភ័យសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំងនៅឆ្នាំ២០៤៥

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំងដែលបានគំរាមកំហែងដល់ដំណាំ និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់កម្មករប្រកបកសិកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងៗពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយបញ្ហាអាកាសធាតុក្ដៅហួតហែងខ្លាំងនេះ អាចគំរាមកំហែងដល់ការផលិតស្បៀងអាហារសកលលោកប្រមាណ ៧០% នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៤៥។ នេះបើតាមការវិភាគផ្នែកឧស្សាហកម្មមួយបានព្រមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ។