#ហក់ឡើងថ្លៃ

Articles by Tag ហក់ឡើងថ្លៃ

តើមានកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលជំរុញឲ្យតម្លៃមាសនៅកម្ពុជាឡើងដល់ជាង ២ពាន់៤រយដុល្លារក្នុង១តម្លឹងនៅចុងក្រោយនេះ?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃមាសនៅកម្ពុជាបានហក់ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ បើទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្លើងអត្រាការគោលក៏ដោយ។ បើតាមហាងឆេងរបស់ហាងលក់មាសពេជ្រមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញ បច្ចុប្បន្នមាសមួយតម្លឹងលក់ចេញក្នុងតម្លៃជាង ២ពាន់៤រយដុល្លារកើនឡើង ជាង១រយដុល្លារ បើធៀបនឹងតម្លៃលក់ចេញកាលពីពីរសប្តាហ៍មុន។ តើមានកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលជំរុញឲ្យតម្លៃមាសនៅកម្ពុជាហក់ឡើងខ្ពស់បែបនេះ?