#ហ្វតតេ គ្រុប

Articles by Tag ហ្វតតេ គ្រុប

ហ្វតតេ និង សាន់ប៊ើត អង្គរ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ និង សាន់ប៊ើត អង្គរ ខូ អិលធីឌី បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក ស៊ុយ ចាន់ថារ៉ុង អគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ហ្វតតេ លោក Kim Dongju General Manager of Sunbird Angkor Co., Ltd. គណៈគ្រប់គ្រងទាំងពីរក្រុមហ៊ុន និងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូប។