#ជំទាស់ការដំឡើងកម្រិតបំណុអាមេរិក ជំទាស់ការដំឡើងកម្រិតបំណុអាមេរិក

Articles by Tag ជំទាស់ការដំឡើងកម្រិតបំណុអាមេរិក ជំទាស់ការដំឡើងកម្រិតបំណុអាមេរិក

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងជំទាស់ការដំឡើងកម្រិតបំណុអាមេរិក បើមិនមានការកាត់បន្ថយចំណាយថវិកាជាតិ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សមាជិកគណបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន ៤៣ នាក់ ក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈលិខិតមួយផ្ញើជូនលោក ឆាក់ ស៊ុំមើ (Chuck Schumer) មេដឹកនាំសំឡេងភាគច្រើនមកពីបក្សប្រជាធិបតេយ្យ បាននិយាយថា ពួកគេគ្រោងប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដែលគ្រាន់តែដំឡើងកម្រិតបំណុលអតិបរមា។ ដោយបង្ហាញថាពួកគេអាចរារាំងផែនការរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបាន សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះទាមទារឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាអាទិភាពផ្សេងៗទៀត។ នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរើយធឺ។