#ជំនួយអឺរ៉ុប

Articles by Tag ជំនួយអឺរ៉ុប

អឺរ៉ុប​កៀរគរ​ថវិកា​ ៤៤៣​លាន​អឺរ៉ូ ជួយ​កម្ពុជា​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​កូវីដ​១៩ និង​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះពាល់​សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
សហភាព​អឺរ៉ុប​បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០​នេះ ថា ខ្លួន​បាន​និង​កំពុង​កៀរគរ​ថវិកា​ចំនួន ៤៤៣​លាន​អឺរ៉ូ ជា​ជំនួយ​ឥត​សំណង និងជា​ប្រាក់​កម្ចី ដើម្បី​ជួយ​កម្ពុជា​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការរាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ និង កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះពាល់​សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយសារ​ជំងឺ​នេះ។