#ការពឹងផ្អែក

Articles by Tag ការពឹងផ្អែក

ក្រុមហ៊ុនយក្សៗរបស់ជប៉ុនកំពុងស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីបញ្ជៀសការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រទេសចិន

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនកំពុងខិតខំកសាងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដែលមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនតទៅទៀត ក្រោយពីមើលឃើញពីការមិនត្រូវរូវគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំង និងទីក្រុងតូក្យូក៏ដូចជាភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើង រវាងទីក្រុងប៉េកាំង និងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរ។