#ការព្យួរការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍

Articles by Tag ការព្យួរការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍

កម្មករនិយោជិត ជិត១១ ម៉ឺននាក់ហើយ ស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋ នៅអំឡុងពេលព្យួរការងារ

ដោយ​ ហំ ផានិត
នៅថ្ងៃនេះ ក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាលើកទី៣ហើយ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់កម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានរោងចក្រព្យួរការងារដោយសារវិបត្តិកូវីដ-១៩នេះ ដោយសរុបទាំង៣លើកដែលក្រសួងបានផ្តល់ដំណឹង មានកម្មករនិយោជិតចំនួនជិត១១ម៉ឺននាក់ហើយ នៃរោងចក្រចំនួន ៣៤៣រោងចក្រ នឹងត្រូវទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនាគាឯកទេសវីង។