#ការចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជា

Articles by Tag ការចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជា

អ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជាថយចុះប្រមាណ៦០% ក្រោយចំណីឡើងថ្លៃ តែត្រីលក់បានថោក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
កសិករជាច្រើនដែលជាសមាជិករបស់សមាគមវារីវប្បករនៅកម្ពុជា បានផ្អាកការចិញ្ចឹមត្រី និងខ្លះទៀតបានបន្ថយបរិមាណត្រីក្នុងស្រះ ដោយសារតែកន្លងមកពួកគេពុំសូវទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ព្រោះតែចំណីត្រីឡើងថ្លៃ ហើយតម្លៃលក់លើទីផ្សារមិនប្រាកដប្រជា។ បើតាមការវាយតម្លៃរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមវារីវប្បករនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ការចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជាមានការថយចុះប្រមាណ៦០% ដែលជាចំនួនមួយច្រើនគួរសម។