#ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទី

Articles by Tag ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទី

កត្តាអ្វីខ្លះបានទាញទម្លាក់ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាជាង១២%នៅឆមាសទី១ឆ្នាំនេះ?

ដោយ​ ខន ណារី
ការសម្រេចកាប់ដំណាំស្វាយចន្ទី ពីកសិករមួយចំនួន និងការប្រជែងទិញវត្ថុធាតុដើមពីសហគ្រាសក្នុងស្រុកបានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ផលិតកម្មដំណាំស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ជាកស្ដែងនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំនេះ កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីសម្រេចបានជាង៣៦ម៉ឺនតោន មានការថយចុះជាង១២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០២២។