#ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជា

Articles by Tag ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជា

សមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាថា វៀតណាមកំពុងបារម្ភអំពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យស្វាយចន្ទីជាមួយកម្ពុជា និងអាហ្វ្រិក

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ថា ឧស្សហកម្មស្វាយចន្ទីវៀតណាម កំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយជាមួយកម្ពុជា និងអាហ្វ្រិកខាងលិច ដែលមាន ផ្ទៃដីចម្ការចន្ទីធំៗ និងជាប្រភពវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់របស់ខ្លួន។ ក៏ប៉ុន្តែ សមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងពាណិជ្ជកម្មស្វាយចន្ទីរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា ភាគីវៀតណាមមិនគួរបារម្ភខ្លាំងពេកទេចំពោះបញ្ហានេះ ដ្បិតកម្ពុជាបានចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូសហការ មិនមែនជាគូប្រជែងក្នុងវិស័យស្វាយចន្ទីឡើយ។