#ការវិនិយោគ

Articles by Tag ការវិនិយោគ

តើប្រទេសសមាជិក APEC បានដាក់ចេញគោលការណ៍អ្វីខ្លះ សម្រាប់ការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយនិរន្តភាពក្រោយកិច្ចប្រជុំ?

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
សមាជិកនៃក្រុមប្រទេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅ San Francisco កាលពីថ្ងៃសុក្រ បានអនុម័តគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគថ្មី ដែលស្វែងរកការជំរុញនិរន្តរភាពបរិស្ថាន និងសុខុមាលភាពសង្គម បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានទម្លាក់ការជំទាស់របស់ខ្លួនចំពោះសំណើរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗ។