#កាតព្វកិច្ចត្រូវសងបំណុល

Articles by Tag កាតព្វកិច្ចត្រូវសងបំណុល

ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលកំពុងរង្គោះរង្គើយ៉ាងណាខ្លះ ខណៈលុយដុល្លារឡើងថ្លៃ ប៉ុន្ដែលុយនៅតំបន់ផ្សេងទៀតបន្ដធ្លាក់ចុះជាបន្ដបន្ទាប់?

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃរូបិយបណ្ណនានានៅអាស៊ីបានបង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកជុំវិញការកើនឡើងបន្ទុកបំណុលក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ និងអ្នកខ្ចីឯកជន។ ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកំពុងបង្កើនអត្រាគោលនយោបាយក្នុងល្បឿនយឺតជាងធនាគារកណ្តាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei។