#កាតនិម្មិត Mastercard

Articles by Tag កាតនិម្មិត Mastercard

ក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាតនិម្មិត Mastercard សំដៅពលរដ្ឋពេញវ័យកម្ពុជាដែលមិនប្រើសេវាធនាគារ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ឥឡូវនេះ អ្នកមិនចាំបាច់មានគណនីធនាគារឡើយដើម្បីប្រើប្រាស់កាតនិម្មិតម៉ាស្ទ័រកាត (Mastercard) លំដាប់អន្តរជាតិ ដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី (ខេមបូឌា) ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងឧស្សាហកម្មសេវាទូទាត់លំដាប់ពិភពលោក។