#ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានសក្ដានុពលវិនិយោគ

Articles by Tag ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានសក្ដានុពលវិនិយោគ

កត្តាអ្វីខ្លះ ធ្វើឲ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺជួបបញ្ហាប្រឈមខ្វះកម្លាំងពលកម្មច្រើនក្នុងវិស័យឧស្សហកម្ម?

ដោយ​ ខន ណារី
ចំពេលដែលរោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនកំពុងមានការកាត់បន្ថយការងារកម្មករកម្មការិនី ខេត្តកំពង់ស្ពឺឯណោះវិញ បែរជាមានការខ្វះកម្លាំងពលកម្មរាប់ពាន់នាក់ទៅវិញ។ អ្នកជំនាញអះអាងថា កត្តានាំឲ្យមានការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយសារតែរោងចក្រនៅក្នុងខេត្តនេះមានចំនួនច្រើន។ មួយវិញទៀត កម្មករកម្មការិនីមួយចំនួន ហាក់មិនសូវចង់ទៅធ្វើការងារនៅទីនោះឡើយ បើធៀបនឹងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយសារតែទីតាំងរោងចក្រខ្លះ ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជន។