#ខ្លឹមសារ​ព័ត៌មាន​វិមាន​ក្រឹម​ឡាំង

Articles by Tag ខ្លឹមសារ​ព័ត៌មាន​វិមាន​ក្រឹម​ឡាំង

ការដាក់ទណ្ឌកម្មកាត់ផ្ដាច់ប្រេងពីរុស្ស៊ី តើអឺរ៉ុប ឬរុស្ស៊ី ជាអ្នករងទុក្ខខ្លាំងជាង?

ដោយ​ វ៉ាន់ ស្រីរ័ត្ន
សហភាពអឺរ៉ុប នៅថ្ងៃទី៣០ឧសភា បានទម្លុះភាពជាប់គាំងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកទី៦ទៅលើរុស្ស៊ី ដោយក្នុងនោះរដ្ឋជាសមាជិកក៏បានការសម្រេច យល់ព្រមហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីប្រមាណជាង ៩០% រហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះ។ តើការដាក់ទណ្ឌកម្មហ៊ុមព័ទប្រេងរុស្ស៊ីរបស់សហភាពអឺរ៉ុប នឹងធ្វើឲ្យលោកពូទីនរងទុក្ខខ្លាំង ឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯង រងទុក្ខខ្លាំងជាង?