#កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​កម្ពុជា​-​ចិន

Articles by Tag កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​កម្ពុជា​-​ចិន

ត្រឹមតែ ១ខែ CDC អនុម័តគម្រោងមានទុនវិនិយោគជាង២ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងយ៉ាងគំហុក

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ទោះបីកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិកូវីដ-១៩ យ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងសង្កេតឃើញថា ចរន្តវិនិយោគលើគម្រោងថ្មីៗនៅកម្ពុជាមានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងរយៈពេល១ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC)បានអនុម័តលើគម្រោងថ្មីៗជាង២០គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគរហូតដល់ជាង ២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក មានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបើធៀបនឹងខែមករា ឆ្នាំ២០២១។