#កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

Articles by Tag កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

កម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ចាប់ផ្ដើមការចរចាជុំទី៣ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ដោយ​ ខន ណារី
កម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ចាប់ផ្តើមបន្ដការចរចាជុំទី៣ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ៣ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងឌូបៃ អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម។ បើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ភាគីទាំងពីរគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជា និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ឱ្យបានត្រឹមជុំទី៣នេះ នឹងឈានដល់ការប្រកាសបិទបញ្ចប់ការចរចាជាផ្លូវការ នាពេលឆាប់ៗ