#កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០-៤១ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ

Articles by Tag កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០-៤១ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ

តើកម្ពុជាចំណេញអ្វីធំជាងគេបំផុតពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំនេះ?

ដោយ​ ខន ណារី
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០-៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលកម្ពុជា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ បានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ខណៈកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះ ត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អះអាងថា បានប្រពឹត្តទៅដោយរលូន និងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើន។