#កម្មវិធី​រាត្រីកម្ពុជា

Articles by Tag កម្មវិធី​រាត្រីកម្ពុជា

កម្ពុជានឹងទាញបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ២០២២?

ដោយ​ ខន ណារី
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន សម្ដេច ហ៊ុន សែន ត្រូវបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ២០២២ ដែលត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល៥ថ្ងៃ ចាប់ផ្ដើមឡើងថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីក្រុងដាវ៉ូស-ក្លូស្ទ័រ ប្រទេសស្វី ដោយវេទិកានេះធ្វើឡើង ក្រោមមូលបទ «ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់យុគសម័យក្រោយជំងឺកូវីដ១៩»។