#កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ២០២៣

Articles by Tag កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ២០២៣

តើធនាគារពិភពលោកមានការព្យាករបែបណាខ្លះ ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ២០២៣ និងឆ្នាំ២០២៤?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការព្យាករថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី៦មិថុនាបង្ហាញថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ២០២៣ មានអត្រាខ្ពស់ជាងអត្រាក្នុងការព្យាករពីមុន ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន និងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗផ្សេងទៀត បានបង្ហាញភាពធន់ច្រើនជាងអ្វីដែលគេបានព្យាករទុកទៅទៀត។ក៏ប៉ុន្ដែ នៅឆ្នាំ២០២៤ ធនាគារពិភពលោកក៏ប្រមើលឃើញដែរថា អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងលក្ខខណ្ឌឥណទានដែលកាន់តែតឹងតែង នឹងទាញអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំក្រោយ ឱ្យកាន់តែទាបជាងការព្យាករពីមុន។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរ៉យទ័រ។