#ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​

Articles by Tag ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការផ្សារឌីជីថលនៅដើមតុលា ដើម្បីជំរុញទីផ្សារផលិតផលខ្មែរ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះ បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានខេមបូណូមីស ថា ស្ថិតក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម មិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លូនឡើយ។ ដូច្នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រៀមនឹងដាក់ដំណើការផ្សារឌីជីថល ខេមបូឌាត្រេដ នៅដើមខែតុលាឆ្នាំ២០២១នេះ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរ បង្កើតឱកាសទីផ្សារក្នុងស្រុក និងជំរុញការនាំចេញផលិតផល ទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ។