#ក្រសួងកសិកម្ម

Articles by Tag ក្រសួងកសិកម្ម

ក្រសួងកសិកម្មអះអាងថា ការធ្លាក់ចុះសមាជិកចិញ្ចឹមត្រីរបស់សមាគមវារីវប្បករមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការផ្គត់ផ្គង់ត្រីនោះទេ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះចំនួនអ្នកចិញ្ចឹមត្រីរបស់សមាគមវារីវប្បករកម្ពុជា បានថយចុះប្រមាណ៦០% ក្នុងចំណោមសមាជិកជាង១ពាន់នាក់។ ការថយចុះចំនួនអ្នកចិញ្ចឹមត្រីនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មអះអាងថា ពុំបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិដ្ឋភាពរួមពីវិស័យចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជាទាំងមូលនោះទេ ពោលគឺក្រៅពីសមាជិករបស់សមាគមនេះ ក៏មានកសិដ្ឋាន និងកសិករចិញ្ចឹមត្រីជាច្រើនទៀតផងដែរ។