#ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន

មិត្តហ្វូនដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ដលអប់រំឌីជីថល

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឈានមុខគេនៅកម្ពុជា នៅថ្ងៃនេះ បានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនូវ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថល ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ។