#ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរដ្ឋចិន

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរដ្ឋចិន

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរដ្ឋចិន នឹងចាក់បញ្ចូលប្រាក់ចំនួនជិត២ពាន់លានដុល្លារចូលទៅក្នុងរោងចក្របន្ទះឈីបនៅទីក្រុងស៊ិនជិន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់រដ្ឋចិនរួមទាំងមូលនិធិវិនិយោគបន្ទះឈីបដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះ បានយល់ព្រមចាក់បញ្ចូលប្រាក់ចំនួនជិត ២ពាន់លានដុល្លារចូលទៅក្នុងគម្រោងផលិតកម្មបន្ទះឈីបនៅទីក្រុងសិនជិន (Shenzhen) ខណៈដែលប្រទេសនេះព្យាយាមបង្កើនសមត្ថភាពផលិតបន្ទះសៀគ្វីក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន។