#ម្ចាស់ជំនួយស្រីលង្កា

Articles by Tag ម្ចាស់ជំនួយស្រីលង្កា

IMF និងស្រីលង្កាបើកកិច្ចពិភាក្សាលើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលឡើងវិញ

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ដូចការគ្រោងទុក ក្រុមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិមួយក្រុមនៅថ្ងៃទី២៤ សីហាបានទៅជួបជាមួយប្រធានាធិបតីស្រីលង្កា ដើម្បីពិភាក្សាកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ច និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលឡើងវិញ ដែលមានចំនួនប្រហែល ២៩ ពាន់លានដុល្លារ ចំពេលប្រទេសនេះ កំពុងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តជាង ៧ ទសវត្សរ៍មកនេះ។