#មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងជួសជុលរថយន្ត ថាយផ្ល័ស

Articles by Tag មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងជួសជុលរថយន្ត ថាយផ្ល័ស

សិស្សបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសយានយន្ត ហ្ស៊ី.វ៉េ.សេ (JVC) នឹងមានឱកាសចូលបម្រើការងារនៅ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងជួសជុលរថយន្ត ថាយផ្ល័ស

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សាលាមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស ហ្ស៊ី.វ៉េ.សេ (JVC) មានឈ្មោះបោះសំឡេង ក្នុងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ជួសជុល និងថែទាំយានយន្តរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះគុណភាពការងារ និងសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈ របស់ខ្លួនផងដែរ ។