#នួន ជា​

Articles by Tag នួន ជា​

មេ​មនោគម​​វិជ្ជា​ខ្មែក្រហម លោក នួន ជា បាន​ស្លាប់​ហើយ ក្នុង​វ័យ​៩៣​ឆ្នាំ

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
លោក នួន ជា ដែល​ជា​មេ​មនោគម​​វិជ្ជា​របស់​របប​ខ្មែរ​ក្រហម បាន​ស្លាប់ហើយ​ នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៩នេះ នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ-​សូវៀត នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ក្នុង​វ័យ​៩៣​ឆ្នាំ។