#នយោបាយ​គ្មាន​កូ​វី​ដ​១៩​

Articles by Tag នយោបាយ​គ្មាន​កូ​វី​ដ​១៩​

សេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ាននៅឆមាសទី២ ឆ្នាំនេះ អាចនឹងថយល្បឿន?

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
សេដ្ឋវិទូបានបង្កើនការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ពិសេសប្រទេសអាស៊ានតែម្ដង ក្នុងនោះមានដូចជា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន និងថៃ។ ស្របពេលដែលអ្នកជំនាញនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនរំពឹងថា កំណើននៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ នឹងមានខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍កាលពីលើកមុនរបស់ពួកគេ។