#បាំងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by Tag បាំងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ Credit Suisse រងបណ្ដឹងពីភាគហ៊ុនិក ដោយចោទប្រកាន់ថា លាក់បាំងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ទោះបីថា ស្ថានភាពច្របូកច្របល់នៃទីផ្សារធនាគារនៅអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានក្ដី ប៉ុន្តែបុត្រសម្ព័ន្ធធនាគារវិនិយោគសកលស្វីស គឺធនាគារ Credit Suisse កំពុងតែវិលវល់នៅក្នុងហានិភ័យនៃការក្ស័យធន ខណៈដែលថ្មីៗនេះ ភាគទុនិកមួយចំនួនបានប្តឹង ធនាគារនេះ ដោយបានចោទប្រកាន់ថា បានលាក់បាំងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ។