#បាតុភូតអាកាសធាតុ អេលនីណូ

Articles by Tag បាតុភូតអាកាសធាតុ អេលនីណូ

ផលិតកម្មស្រូវអង្ករ និងកាហ្វេវៀតណាមអាចប្រឈមរងគ្រោះ ដោយសារបាតុភូតអាកាសធាតុ អេលនីណូ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បាតុភូតអាកាសធាតុអេននីណូ (El Nino) ដែលនឹងកើតមាននៅតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ត្រូវបានធនាគារ HSBC Vietnam សិក្សានិងឈានដល់ចេញរបាយការណ៍ថា នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មស្រូវអង្ករ និង កាហ្វេរបស់ប្រទេសនេះ ពីព្រោះផលិតផលទាំងនេះ គឺជាប្រភេទផលិតផលកសិកម្មដែលត្រូវការទឹកយ៉ាងខ្លាំង ហើយបាតុភូតនេះ អាចបង្ក ការគំរាមកំហែងឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួត និងកង្វះទឹក ហើយក៏អាចរំខានដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ ។