#ផ្គត់ផ្គង់សាច់

Articles by Tag ផ្គត់ផ្គង់សាច់

អភិបាលខេត្តកំពត ហាមការពិឃាតសាច់យកសាច់នៅក្នុងថ្ងៃសីល

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា បានដាក់ចេញលិខិតមួយដោយមានការណែនាំ មិនឲ្យមានការសម្លាប់សត្វយកសាច់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសីលសម្រាប់អាជីវកម្មសម្លាប់សត្វ និងម្ចាស់សត្តឃាតដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តកំពត ដែលការណែនាំនេះ ត្រូវបានដាក់ចេញក្រោយមានអនុសាសន៍ពី អភិបាលខេត្តកំពតថ្មី ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ។