#ផ្លែស្វាយ

Articles by Tag ផ្លែស្វាយ

ផ្លែស្វាយស្រស់របស់កម្ពុជាប្រមាណ១៧០តោន ត្រូវបានដឹកទៅដល់ប្រទេសចិនហើយ!

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ផ្លែស្វាយស្រស់របស់កម្ពុជាត្រូវបានដឹកទៅដល់ប្រទេសចិនហើយ កាលពីថ្ងៃទី២០ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ការមកដល់ជាលើកដំបូងរបស់ផ្លែស្វាយស្រស់កម្ពុជានៅលើកទឹកដីចិន ក៏មានការរៀបចំពិធីទទួលយ៉ាងអធិកអធមពីភាគីចិនផងដែរ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។