#ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

តើពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតស៊ូនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះនៅពេលនេះ ខណៈវិបត្តិបន្ដអូសបន្លាយ ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រៅពីប្រឈមនឹងការលំបាកដោយសារការតស៊ូនឹងអំពើហិង្សាដណ្តើមអំណាច រវាងរដ្ឋាភិបាលរបបយោធា ដែលគ្រប់គ្រងអំណាច និងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិ ដែលជារដ្ឋាភិបាលនិរទេស ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណជាជាង ៥០ លាននាក់ ក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើន ពិសេសគឺកំពុងតស៊ូនឹងវិបត្តិកំណើនអតិផរណាតែម្ដង ។