#ផ្សារគំរូជាប់ព្រំដែន

Articles by Tag ផ្សារគំរូជាប់ព្រំដែន

សម្តេច ហ៊ុន សែន បង្ហាញផែនការបង្កើតផ្សារគំរូជាប់ព្រំដែនវៀតណាមចំនួន២ទៀត ដោយប្រើលុយជាតិផ្ទាល់ មិនពឹងលុយជំនួយពីវៀតណាម

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
សម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានប្រកាសថា នឹងបង្កើតផ្សារគំរូជាប់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាមចំនួន២ទៀត នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពត និងស្វាយរៀង ដោយគ្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់ មិនចាំបាច់រង់ចាំពឹងជំនួយថវិកាពីវៀតណាមទៀតនោះឡើយ។