#​ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​គោលដៅ​ទេសចរណ៍

Articles by Tag ​ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​គោលដៅ​ទេសចរណ៍

វេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានផ្ដល់ឱកាសអ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជា?

ដោយ​ ខន ណារី
អស់រយៈពេលជាង ២ឆ្នាំ មកហើយ ដែលវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា បានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ១៩ ខណៈវិស័យនេះទើបចាប់ផ្ដើមធូរស្បើយ ក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចឱ្យមានការបើកប្រទេសឡើងវិញ និងអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ពិសេសវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី៤០ ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។