#ប្លុកG77

Articles by Tag ប្លុកG77

ប្លុកG77 និងចិន បើកកិច្ចប្រជុំនៅគុយបា អំពាវនាវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសណ្តាប់ពិភពលោក

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ប្លុកក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ និងកំពុងរីកចម្រើនលើពិភពលោក ឬហៅកាត់ G77 និងប្រទេសចិនបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួននៅប្រទេសគុយបា កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែកញ្ញា។