#បង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានទីផ្សារឱ្យផលិតករ

Articles by Tag បង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានទីផ្សារឱ្យផលិតករ

ថៃ ដែលជាប្រទេសនាំចេញសាច់មាន់ជាង ៤ ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ នឹងបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានទីផ្សារឱ្យផលិតករ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ស្ថិតិផ្លូវការបង្ហាញថា ទីផ្សារសាច់មាន់ថៃនៅក្រៅប្រទេសមានតម្លៃសរុបជាង ៤ ពាន់លានដុល្លារ ខណៈដែលការនាំចេញនៅត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០២៣នេះ មានតម្លៃ ១ ពាន់លានដុល្លារ ពោលគឺកើនឡើងជិត ១០%។ ជាការគាំទ្រចំពោះទីផ្សារ និងការលក់, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីផ្សារសាច់មាន់តាមអនឡាញមួយ ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកចិញ្ចឹមមាន់អាចតាមដានស្ថានភាពទីផ្សារ និងរៀបចំផែនការផលិតកម្មរបស់ពួកគេឱ្យសមស្រប។