#បង្អែកវ៉ាក់សាំង

Articles by Tag បង្អែកវ៉ាក់សាំង

តើសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានពន្យល់ពីហេតុផលអ្វីខ្លះ ដែលកម្ពុជាជ្រើសយកចិនជាបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះ កម្ពុជាសម្រេចជ្រើសរើសចិន ជាបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រផ្គង់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩? ជាការពិតណាស់ប្រទេសកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានលឿនជាងគេបើធៀបនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ ខណៈដែលមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាសម្រេចបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ទៅ ជាង៧៣%។ បើតាមសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានអះអាងថា តាមល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាអាចនឹងសម្រេចបានផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដល់ប្រជាជន១០លាននាក់បានមុនពេលកំណត់។