#​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

Articles by Tag ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

អូស្ត្រាលីកំពុងព្យាយាមចែចូវឥណ្ឌាកាន់តែខ្លាំង ក្រោយប្រះឆាជាមួយចិន

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗបានអះអាងថា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងឥណ្ឌានឹងអូស្ត្រាលី នឹងបង្ហាញពីការសហការគ្នាដ៏ល្អរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗទាំងពីរ ក្នុងឆាកអន្តរជាតិ ដែលជាការងាកចេញកាន់តែឆ្ងាយពីប្រទេសចិន ខណៈដែលអូស្ត្រាលី និងចិន ក៏កំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អក់កករនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងដែរ។ ឥណ្ឌានឹងក្លាយជាដៃគូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដ៏ធំមួយរបស់អូស្ត្រាលី ជំនួសប្រទេសចិន ដែលកំពុងតែពាក់មុខយក្សដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសភាពប្រេះឆាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតែម្តងជាមួយចិន។