#អាស៊ាន-កូវីដ១៩

Articles by Tag អាស៊ាន-កូវីដ១៩

អាមេរិកផ្តល់ជំនួយជាង ៣៥លានដុល្លារ គាំទ្រវិស័យសុខាភិបាល សាធារណៈរបស់អាស៊ាន នៅអំឡុងពេលកូវីដ-១៩នេះ

ដោយ​ ហំ ផានិត
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន-អាមេរិក តាមរយៈវីដេអូ Conference បានឲ្យដឹងថា បណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានសម្តែងការកោតសរសើរចំពោះសហរដ្ឋអាមរិកចំពោះការគាំទ្រវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់អាស៊ាន ដោយបានផ្តល់ជំនួយជាង៣៥ លានដុល្លារអាមេរិក។