#អាវុធបំផ្លាញដល់សន្ដិសុខសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

Articles by Tag អាវុធបំផ្លាញដល់សន្ដិសុខសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអាវុធបំផ្លាញដល់សន្ដិសុខសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះទេ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអះអាងចំៗដោយឥតលាក់លៀមថា ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអាវុធ ដែលបំផ្លាញដល់សន្ដិសុខសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះទេ។